Mateřská škola má čtyři třídy, které jsou věkově smíšené :

Broučci – učitelky: Lenka Kohoutková, Martina Vincová, chůva Silvie Vitulová
Rybičky – učitelky: Alena Jabůrková,  Bc. Leona Klementová
Včeličky – učitelky: Eva Križanová, Klára Skřivanová
Sluníčka – učitelky: Marie Hronová Bc. Monika Křivánková

Vnitřní režim školy:

Respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využívá neplánovaných situací,podporuje činnosti venku

 • 6.30
  • otevření mateřské školy
  • spontánní hry a činnosti
  • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – individuální, skupinové
 • 8.30 – 9.00
  • přesnídávka, dokončování činností
 • 9.00 - 9.40
  • předání dopoledních prožitků,didakticky cílené činnosti, komunikativní kruhy, cvičení, další činnosti dle situace
 • 9.40 -11.40
  • pobyt venku
 • 11.45
  • oběd
 • 12.15
  • polední odpočinek, průběžné vstávání podle potřeb dětí
 • 13.00
  • aktivity nespících dětí
 • 14.15
  • odpolední svačina, možnost pokračovat v započatých činnostech, spontánní aktivity dětí, podle počasí pobyt na zahradě
 • 16.30
  • uzavření MŠ

Scházení a rozcházení dětí

Rodiče přivádějí děti ráno podle potřeby od 6.30, nejlépe do 8.00 hod. Protože provoz ve třídě Broučků a Včeliček začíná až v 7:00,rodiče do této doby děti předávají učitelce ve třídě Rybiček. Po uvedeném čase vodí rodiče děti do jejich třídy.

Odpoledne děti ze třídy Včeliček přecházejí v 15.30, ze třídy Broučků v 15.45 hodin do třídy Rybiček a jsou zde do odchodu domů, nejdéle do 16.30 hodin. 
Ve třídě Sluníček - třídy umístěné na ZŠ T.G. Masaryka se děti schází od 6.30 hodin a
rozchází do 16.30 hodin ve své třídě, popřípadě na zahradě školy

Ráno v 8.30 a po obědě do 14.15 se mateřská škola zamyká. Na zazvonění vám bude v této době otevřeno.


Nepřítomnost dětí se omlouvá den předem osobně, v omluvném sešitu v šatně třídy nebo ráno do 7:30 na tel.čísle 572 570 570 mateřské školy,nebo na tel. čísle 739 002 392 třídy Sluníček - odloučeného pracoviště.

© SPŠ na Proseku - 2013 | Přihlásit se