Další aktivity školy:


Bruslení - ( každé úterý ) 10.00 - 10.45 hodin - na zimním stadionu ( p. učitelky pouze doprovod )- do března

Angličtina pro nejmenší - ( každé pondělí ) - 14.00 hodin - zajišťuje lektor DDM Šikula

Rukodělný kroužek - ( každá lichá středa) - 13.00 -  p. uč. Kohoutková

Logopedická prevence - ( každý sudý čtvrtek ) - 12.30 hodin - p.uč. A. Jabůrková, p. uč. M. Vincová

                                        ( každé sudé pondělí ) - 12.30 hodin - p.uč. M. Filgasová

Edukativně stimulační skupinky  15.30 hodin třída Včeličky, Sluníčka ( každé liché úterý a středa ) - p. uč. Križanová

                                                   


Od I. pololetí začíná pro předškoláky : 

Předplavecký výcvik - ( každá středa ) - od 8.15. hodin - třída Sluníčka

Od II. pololetí začíná pro předškoláky : 

Předplavecký výcvik - ( každá středa ) od 8.15 hodin - třída Včeličky

                                    V Aquaparku Uh. Hradiště

Dopravní kurz pro předškolní děti - dle domluvy ( nepravidelně ) - Na DDM Šikula Uh. Hradiště                                        

© SPŠ na Proseku - 2013 | Přihlásit se